^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE. - dofinansowanie

       Gmina Czermin informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Dofinansowanie do 85% na:

  1. zakup i montaż kolektorów słonecznych, 
  2. zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, 
  3. zakup i montaż instalacji kotłów na biomasę,
  4. zakup i montaż pomp CO i CWU.

załączniki: