^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

APEL - do mieszkańców domków jednorodzinnych w Czerminie

             W związku z powtarzającymi się interwencjami mieszkańców  gminy  w  sprawie   palenia w  okresie grzewczym jak i  letnim w piecach śmieciami i odpadami przez niektórych mieszkańców gminy w celu ogrzewania mieszkań oraz podgrzewania wody do kąpieli, zwracamy się z apelem o natychmiastowe zaprzestanie tego procederu.

Spalanie odpadów w piecach jest bardzo szkodliwe dla życia i zdrowia ludzi a także środowiska.

Paląc odpady szkodzimy sobie i naszym sąsiadom.

Nadmieniamy ponadto, że posiadamy dane osobowe większości tych mieszkańców, którzy postępują w ten sposób.

Jeśli mieszkańcy nie zaprzestaną tych działań podejmiemy kroki o ukaranie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001r. o odpadach (jednolity tekst Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) PRZEPISY KARNE  - art. 71 – kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

ZA PALENIE ODPADÓW GROZI

-   grzywna do 5 tyś. zł

-   areszt do 30 dni

oraz

Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232, art. 379 i art.380) – o możliwości przeprowadzenia  u osób fizycznych czynności kontrolnych. Kontrolę mogą przeprowadzić pracownicy upoważnieni przez Wójta Gminy.