^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Spotkanie Informacyjne Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czermin

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że w dniu 9 i 10 czerwca 2016 r. na terenie Gminy Czermin odbędą się spotkanie informacyjne połączone z wypełnianiem ankiet w ramach tworzonego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czermin.

W tym dniu pracownicy z firmy GreenLynx zorganizują Punkty Informacyjne na terenie  sołectw. Podczas spotkania będzie można uzyskać wszelkie informacje na temat:

  1. Tworzonego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz korzyściach, jakie niesie jego realizacja,
  2. Możliwych źródłach dofinansowania inwestycji,
  3. Wypełnić ankietę oraz uzyskać pomoc w jej wypełnieniu,
  4. Zgłosić swoje sugestie na temat poprawy stanu powietrza i zwiększenia efektywności energetycznej.

Informację potrzebne do wypełniania ankiety obejmują:

  • rodzaj źródła ciepła, jakie Państwo stosujecie (piec kaflowy, kotłowna itp.) i jego stan techniczny,
  • zużycie energii elektrycznej, gazu, węgla, drewna itd. w skali całego roku (prosimy o wcześniejsze przygotowanie tej informacji),
  • wykonane lub planowane termomodernizacje,
  • wykonane lub planowane inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE);

Uzyskane informacje posłużą wyłącznie do opracowania ogólnych zestawień statystycznych i nie są żadnym wiążącym zobowiązaniem.

Tylko dzięki pozyskanym od mieszkańców informacjom, możliwe będzie rzetelne opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej, który daje możliwość uzyskania  przez Gminę Czermin wsparcia finansowego i organizacyjnego (dotacje, preferencyjne pożyczki) na:

- wymianę starych kotłów i pieców na nowe niskoemisyjne (gazowe, olejowe, węglowe),

-  zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.),

- termomodernizacje budynków,

- zastosowanie innych kompleksowych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej

Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

Łysaków  w dniu 9 czerwca 2016r – godz. 9:00- Dom Strażaka

Wola Otałęska w dniu 9 czerwca 2016r.- godz. 10:30- Dom Strażaka

Otałęż  w dniu 9 czerwca 2016r. – godz. 11:30-Dom Strażaka

Ziempniów w dniu 9 czerwca 2016r. – godz. 13:00 –Dom Strażaka

Breń Osuchowski w dniu 9 czerwca 2016r.-godz.14:00- Dom Strażaka

Czermin w dniu 10 czerwca 2016r. –godz.9:00 Dom Strażaka

Szafranów w dniu 10 czerwca 2016r.-godz. 10:30- Dom Strażaka

Dąbrówka Osuchowska w dniu 10 czerwca 2016r.-godz.12:00 –Dom Ludowy

Trzciana w dniu 10 czerwca 2016r.- godz. 13;00 – Dom Strażaka

Bardzo prosimy o odwiedzanie punktu i czynny udział w tworzeniu Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z przedstawicielami:

Wykonawcy – GreenLynx – Paweł Krząstek tel. 531 777 891

Urzędu Gminy- Michalina Bełzo tel. 17 77 41 922

 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ INTERNETOWO:

https://goo.gl/6EnArp