^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Apel do mieszkańców gminy

Czermin 14.04.2016.

 

OGŁOSZENIE

 

        Urząd Gminy w Czerminie zwraca się z  apelem do mieszkańców gminy o właściwe utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy oraz wokół własnych zabudowań i posesji.

        Ponadto przestrzegamy aby nie wyrzucać śmieci po lasach czy rowach przydrożnych
a w szczególności padłej zwierzyny, gdzie w ostatnich dniach w lasku w miejscowości Breń Osuchowski znaleziono 2 szt. padłych warchlaków . Śmieci i odpadów nie należy także palić.

         Wszyscy mieszkańcy powinni czuć się odpowiedzialni za wygląd własnej gminy pod względem porządku i czystości.

Niezależnie od tego gdzie będziemy wyrzucać śmiecie, opłata  i  tak będzie taka sama.

         Sąsiad powinien pilnować sąsiada i zwracać mu uwagę gdy ten źle postępuje lub zgłosić ten problem w Urzędzie Gminy, gdyż łamanie przepisów w tym zakresie zagrożone jest karą grzywny.