^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

          W dniu 1 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00 w Domu Strażaka w Czerminie odbyły się eliminacje gminne Gminy Czermin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Czerminie.


 Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji gminnych w składzie:

bryg. Krzysztof Cygan - przewodniczący (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu)

Jan Mucha - v-ce Przewodniczący (V-ce Prezes ZOP ZOSP RP w Mielcu, Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Czerminie)

Sławomir Sidur - sekretarz (Sekretarz ZOG ZOSP RP w Czerminie)

Jan Myjak - członek (z-ca Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Czerminie, Prezes OSP Czermin)

Po dokonaniu oceny prac pisemnych ustaliło że kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

Agnieszka Rybak                                                             - SP Trzciana       - 24 pkt.

Julia Walecka                                                                    - SP Trzciana       - 23 pkt.

Aleksandra Dąbrowska                                                  - SP Trzciana       - 19 pkt.

Jakub Stefanowicz                                                          - SP Otałęż           - 18 pkt.

Dawid Ogorzałek                                                             - SP Trzciana       - 17 pkt.

II grupa wiekowa (gimnazja)

1. Mateusz Ujas                                                           - Gimnazjum w Czerminie  17 pkt.

2. Izabela Węgrzyn                                                     - Gimnazjum w Czerminie – 16 pkt.

3. Kamil Dąbek                                                            - Gimnazjum w Czerminie – 13 pkt.

3. Kacper Bugaj                                                          - Gimnazjum w Czerminie – 13 pkt.

3. Bartłomiej Matuszczak                                         - Gimnazjum w Czerminie – 13 pkt.

 

W eliminacjach gminnych uczestniczyło 10 osób w I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) ze Szkół Podstawowych w Brniu Osuchowskim, Otałęży i Trzcianie, a w II grupie wiekowej (gimnazja) 14 osób z Gimnazjum w Czerminie.

Finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy a wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Gminę Czermin. Dyplomy i nagrody wręczył Leon Getinger Wójt Gminy Czermin i jury konkursu.

Zgodnie z ustaleniami Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu każda gmina deleguje po dwie osoby które uzyskały najlepsze wyniki w swoich grupach wiekowych na eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Z I grupy wiekowej Gminę Czermin na szczeblu eliminacji powiatowych będą reprezentować Agnieszka Rybak i Julia Walecka, a z II grupy wiekowej Mateusz Ujas i Izabela Węgrzyn. Eliminacje powiatowe odbędą się w dniu 23.04.2016 roku w Tuszowie Narodowym.

Galeria zdjęć