^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Komunikat Starosty Powiatu Mieleckiego

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Mieleckiego!

              Zarząd Powiatu Mieleckiego informuje, że główna siedziba Starostwa Powiatowego w Mielcu mieści się obecnie w budynku przy ul. Wyspiańskiego 6 w Mielcu.

             Przez kilkanaście lat Starostwo Powiatowe w Mielcu mieściło się w kilku budynkach, przy ul. Sękowskiego, Sienkiewicza, Szopena i Wyspiańskiego. Przeprowadzka prawie wszystkich komórek organizacyjnych urzędu do jednego budynku ma na celu usprawnienie jego działania, a także poprawę obsługi naszych mieszkańców.

          W siedzibie starostwa przy ul. Wyspiańskiego 6 znajdują się gabinety Starosty, Wicestarosty wraz z Sekretariatem, Członków Zarządu Powiatu, Sekretarza, Skarbnika oraz Wydziały: Geodezji, Kartografii i Katastru; Architektury i Budownictwa; Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami; Ochrony Środowiska; Edukacji; Administracyjny; Finansowy; jak również Biura: Zarządzania Kryzysowego; Zdrowia i Spraw Społecznych; Rady i Zarządu Powiatu; Promocji i Informacji; Kontroli Zarządczej; Informatyki oraz Radca Prawny, Audytor Wewnętrzny Powiatu, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

           Jedyną komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Mielcu pozostałą przy ul. Sękowskiego 2b jest Wydział Komunikacji. Póki co będą się tam również odbywały sesje Rady Powiatu Mieleckiego.

        Przypominamy także, iż w budynku przy ul. Wyspiańskiego 6 nadal działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

                                                                                                             Z wyrazami szacunku

                                                                                                                 Zbigniew Tymuła

                                                                                                          Starosta Powiatu Mieleckiego